beheersaccent

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheersaccent
Definitie (nl)accenten van waaruit het waterbeheer binnen Rijkswaterstaat vorm wordt gegeven.
BronDuurzaam Waterwegbeheer.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersaccentCategorie van
beheersaccentGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdbeheersaccent
RDF.jpg
Aquo history.png