calamiteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)calamiteit
Definitie (nl)ernstige (onverwachte) verstoring waarvoor een calamiteitenplan in werking dient te treden
Toelichting (nl)bijv. chemisch ongeval, scheepsongeval
Label (en)calamity
Label (de)kalamität
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
calamiteitCategorie van
calamiteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ramp (Begrip)Gerelateerdcalamiteit
RDF.jpg
Aquo history.png