bijzondere omstandigheid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bijzondere omstandigheid
Label (en)special circumstance
Label (de)sonderumstand
Code877
Definitie (nl)gebeurtenis die niet elke dag plaatsvindt en die niet standaard is.
Toelichting (nl)Als zich een calamiteit voordoet, is er sprake van ‘bijzondere omstandigheden’. Hiervan is sprake wanneer te weinig of juist te veel water wordt aangevoerd: watertekort, wateroverlast, vorst en ijsgang en warm wateroverlast. Het BPRW geeft aan hoe hier mee omgegaan moet worden.
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 jun 1996
Datum start2011/07/04 10:36:56
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusG
Id27250

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bijzondere omstandigheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png