aanvraag vergunning

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanvraag vergunning
Definitie (nl)de aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)
Toelichting (nl)De aanvraag van een vergunning wordt een feit vanaf het moment dat formeel de aanvraag is ingediend. Zaken als het saneringsplan en bezoekrapportages die voorafgaande aan dit feit zijn verricht, worden hieronder niet begrepen. Heeft een relatie in Rol subject.
BronGFO-M1, gewijzigd
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvraag vergunningCategorie van
aanvraag vergunningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vergunning (Begrip)Gerelateerdaanvraag vergunning
wetgeving (Begrip)Gerelateerdaanvraag vergunning
RDF.jpg
Aquo history.png