aanvraag vergunning

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanvraag vergunning
Definitie (nl)de aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)
Toelichting (nl)De aanvraag van een vergunning wordt een feit vanaf het moment dat formeel de aanvraag is ingediend. Zaken als het saneringsplan en bezoekrapportages die voorafgaande aan dit feit zijn verricht, worden hieronder niet begrepen. Heeft een relatie in Rol subject.
BronGFO-M1, gewijzigd
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvraag vergunningCategorie van
aanvraag vergunningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vergunning (Begrip)Gerelateerdaanvraag vergunning
wetgeving (Begrip)Gerelateerdaanvraag vergunning
RDF.jpg
Aquo history.png