calamiteitenbestrijdingplan

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)calamiteitenbestrijdingplan
Label (de)katastrophenschutzplan , kalamitätenschutzplan , abwehrplan
Definitie (nl)plan dat de bestrijding in generieke termen beschrijft (rampenbestrijdingsplan)
Toelichting (nl)een calamiteitenbestrijdingplan is een onderdeel van het calamiteitenzorgsysteem, waarin de wijze van bestrijding van specifieke calamiteiten is uitgewerkt en waarin de algemene structuur van de calamiteitenorganisatie beschreven is
Datum start2011/07/04 10:38:15
Datum gewijzigd2016/01/18 10:11:24
StatusG
Id27683

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
calamiteitenbestrijdingplanCategorie van
calamiteitenbestrijdingplanGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png