bekkencomité (in vlaanderen)

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bekkencomité (in vlaanderen)
Definitie (nl)het bekkencomité verenigt vertegenwoordigers van de bestuursniveaus actief binnen het bekken en heeft de goedkeuring van de dossiers als taak
Toelichting (nl)Het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt ingedeeld in deelstroomgebieden of rivierbekkens. Er is sprake van 11 bekkens: het IJzerbekken het Bekken Brugse Polders, het Bekken Gentse kanalen, het Leiebekken, het Bovenscheldebekken, het Benedenscheldebekken, het Denderbekken, het Bekken Dijle en Zenne, het Demerbekken, het Netebekken en het Maasbekken. Van deze 11 bekkens, behoren enkel het IJzerbekken het Bekken Brugse Polders en het Maasbekken niet tot het Scheldestroomgebied.
Bronwww.scheldenet.nl
Datum start2011/07/04 10:25:47
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id23561

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekkencomité (in vlaanderen)Categorie van
bekkencomité (in vlaanderen)Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
deelstroomgebied (Begrip)Gerelateerdbekkencomité (in vlaanderen)
rivierbekken (Begrip)Gerelateerdbekkencomité (in vlaanderen)
RDF.jpg
Aquo history.png