administratief verslag

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)administratief verslag
Definitie (nl)vastlegging (handmatig of geautomatiseerd) over overschrijdingen van termijnen die in vergunningen of in algemene regels opgenomen zijn.
Datum start2011/07/04 10:44:32
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:36
StatusG
Id29781

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief verslagCategorie van
administratief verslagHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
administratief beheer (Begrip)Heeft onderdeeladministratief verslag
administratief beheer (Begrip)Smalleradministratief verslag
RDF.jpg
Aquo history.png