Technische werkgroepen

Er zijn twee technische werkgroepen opgericht om het CCvD-Datastandaarden te adviseren over het al dan niet doorvoeren van wijzigingen, namelijk de werkgroepen Aquo en Metingen. Een technische werkgroep heeft tot doel om de implementatie van de standaard te bevorderen in softwarepakketten, die gebruikt worden in het waterbeheer. Ook zorgt de technische werkgroep er altijd voor om technisch consensus te bereiken over de wijziging. Zij beoordelen dus alle technische aspecten van de wijzigingen en stellen vast op welke manier de wijziging het best doorgevoerd kan worden in het model, zodat het in de softwarepakketten geïmplementeerd kan worden.
In de technische werkgroepen zitten softwareleveranciers (projectleiders, productmanagers, architecten, et cetera) en regievoerders Informatievoorziening vanuit de verschillende overheden die opdracht verlenend zijn richting de softwareleveranciers (servicemanagers/applicatiemanagers/productmanagers/functioneel beheerders).
De werkgroepen komen minimaal twee keer per jaar bijeen. De vergaderdata van de technische werkgroep Aquo en de technische werkgroep Metingen zijn opgenomen in de IHW-agenda.


Technische werkgroep Aquo

Tijdens deze technische werkgroep Aquo worden alle wijzigingen behandeld die een technische aard hebben, zoals wijzigingen op informatiemodellen, uitwisselformaten en tooling. Uitzondering hierop zijn wijzigingen op IM Metingen, deze worden behandeld in de technische werkgroep Metingen.
Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Via de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u inloggen op de Aquo-sharepointsite. Hier kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld door in het linker navigatiemenu te klikken op ‘Te bespreken in:' en vervolgens te kiezen voor ‘TW Aquo'. Wilt u deelnemen aan dit overleg? Stuur dan een e-mail naar de IHW-servicedesk.

Technische werkgroep Metingen

De technische werkgroep Metingen behandeld alle wijzigingsverzoeken die van toepassing zijn op het Informatiemodel Metingen. Dit informatiemodel is door het IHW en SIKB ontwikkeld en wordt gezamenlijk beheerd. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van organisaties uit zowel de water- als de bodemsector.
Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg, worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Via de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u inloggen op de Aquo-sharepointsite. Hier kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld door in het linker navigatiemenu te klikken op ‘Te bespreken in:' en vervolgens te kiezen voor ‘TW Metingen'. Wilt u ook deelnemen aan dit overleg? Stuur dan een e-mail naar de IHW-servicedesk.

Verslagen Technische werkgroepen

Hieronder vindt u de meest recente verslagen van de technische werkgroepen Aquo en Metingen. Heeft u vragen over een verslag of wilt een ouder verslag inzien? Neem dan contact op met de servicedesk van het IHW.

Technische werkgroep Verslag Datum bijeenkomst Status
TW Aquo Verslag TW Aquo 03-06-2021 Definitief
TW Aquo Verslag TW Aquo 11-02-2021 Definitief
TW Aquo Verslag TW Aquo 29-10-2020 Definitief
TW Metingen Verslag TW Metingen 04-11-2021 Concept
TW Metingen Verslag TW Metingen 03-06-2021 Definitief
TW Metingen Verslag TW Metingen 29-10-2020 Definitief