akr nummer

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)akr nummer
CodeSUBAKR
Definitie (nl)een identificerend administratienummer van een (rechts)persoon, zoals toegewezen door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers voor gebruik in AKR
Toelichting (nl)Het AKR-nummer functioneert als een vangnet voor eigenaren die in Nederland geen A-nummer of Sofi- nummer (natuurlijke personen) hebben en ook geen Kamer-van-Koophandelnummer (niet-natuurlijke personen). Het AKR-nummer wordt dus bijvoorbeeld gebruikt voor buitenlandse rechtspersonen die geen officiële registratie in Nederland hebben
Datum start2011/07/04 10:36:45
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id27192

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
akr nummerCategorie van
akr nummerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
natuurlijk persoon (Begrip)Heeft onderdeelakr nummer
natuurlijk persoon (Begrip)Smallerakr nummer
RDF.jpg
Aquo history.png