beheersgebied

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beheersgebied
Definitie (nl)gebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert.
Toelichting (nl)De organisatie kan bijvoorbeeld een gemeente, provincie of waterschap zijn.
Datum start2011/07/04 10:30:34
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id25107

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersgebiedBreder
beheersgebiedCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
keurzone (Begrip)Gebruik voorbeheersgebied
keurzone (Begrip)Gerelateerdbeheersgebied
gebied (Begrip)Smallerbeheersgebied
RDF.jpg
Aquo history.png