brede kijk

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)brede kijk
Label (en)broad view
Definitie (nl)de uitoefening door een waterschap van zijn primaire taken (reglementaire en de via wetgeving rechtstreeks toebedeelde taken aan de waterschappen), waarbij derhalve het waterschap allereerst blijft staan voor de behartiging van de waterstaatkundige belangen in de zin van zorg voor de waterhuishouding en waterkering, maar door de brede kijk oefent het waterschap die zorg op een moderne, eigentijdse manier uit.
Toelichting (nl)Dit betekent bijvoorbeeld dat aanverwante belangen als natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie 'meegenomen' worden mits de kosten in redelijke verhouding staan tot de totale kosten en deze belangen niet door een andere instantie kunnen worden behartigd.
Datum start2011/07/04 10:33:35
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:54
StatusG
Id26104

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brede kijkCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png