beslisrij

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beslisrij
Definitie (nl)bij elke rij in de beslistabel (ongeacht de kolom) hoort een scenario.
Datum start2011/07/04 10:39:53
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:48
StatusG
Id28242

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beslisrijCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png