beheer en onderhoud

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beheer en onderhoud
Label (de)verwaltung und unterhaltung
Code884
Definitie (nl)werksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofd­wegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving).
Toelichting (nl)Al het handelen dat erop gericht is te zorgen dat een (water) systeem aan de toegekende functies voldoet of gaat voldoen.
Datum start2011/07/04 10:25:42
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id23532

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheer en onderhoudBreder
beheer en onderhoudCategorie van
beheer en onderhoudGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
wegennetwerk (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
wetgeving (Begrip)Gerelateerdbeheer en onderhoud
werksoort (Begrip)Smallerbeheer en onderhoud
RDF.jpg
Aquo history.png