beheersregister

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beheersregister
Code887
Definitie (nl)register van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.
Toelichting (nl)Document met de beschrijving van de feitelijke toestand van de waterkering, met de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie.
Datum start2011/07/04 10:39:35
Datum gewijzigd2016/01/14 14:44:21
StatusG
Id28141

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersregisterCategorie van
beheersregisterGebruik voor
beheersregisterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer (Begrip)Gerelateerdbeheersregister
beheerder (Begrip)Gerelateerdbeheersregister
waterkering (Begrip)Gerelateerdbeheersregister
RDF.jpg
Aquo history.png