alfanumerieke waarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)alfanumerieke waarde
Definitie (nl)niet getalsmatig vast te leggen uitkomst van een meting of toetsing.
BronUMA-m
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alfanumerieke waardeCategorie van
alfanumerieke waardeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-alfanumerieke-constante (Begrip)Brederalfanumerieke waarde
meting (Begrip)Heeft onderdeelalfanumerieke waarde
RDF.jpg
Aquo history.png