bedrijfstakindeling wvow

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bedrijfstakindeling wvow
CodeCLOBEDRI
Definitie (nl)bedrijfstak, zoals onderscheiden in de WVOW of uitvoeringsbesluiten ten aanzien van de WVOW
Toelichting (nl)Opgemerkt dient te worden dat deze tabel op grond van uitvoeringsbesluiten ten aanzien van de WVOW (Uitvoeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren, bijlage II, tabel afvalwatercoëfficiënten) aan wijziging onderhevig zal zijn.
Datum start2011/07/04 10:46:40
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id30438

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfstakindeling wvowCategorie van
bedrijfstakindeling wvowGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdbedrijfstakindeling wvow
RDF.jpg
Aquo history.png