dimensie(s)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dimensie(s)
Definitie (nl)de afmetingen van een object uitgedrukt in bijv. lengte, breedte, hoogte.
Toelichting (nl)Wordt in de fysica gebruikt om afgeleide grootheden om te zetten naar basisgrootheden: massa, lengte en tijd.
Label (en)dimension's)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dimensie(s)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png