dimensie(s)

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)dimensie(s)
Label (en)dimension's)
Code180
Definitie (nl)de afmetingen van een object uitgedrukt in bijv. lengte, breedte, hoogte.
Toelichting (nl)Wordt in de fysica gebruikt om afgeleide grootheden om te zetten naar basisgrootheden: massa, lengte en tijd.
Datum start2011/07/04 10:28:47
Datum gewijzigd2012/11/23 12:28:06
StatusG
Id24535

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dimensie(s)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png