Naslagwerken


Download Type Indeling Aquo
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2023-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2022-12 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2022-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2021-12 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2021-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2020-12 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2020-06 pdf Naslagwerk
ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2019-12 pdf Naslagwerk
Gebruikersinstructie-Aquo-sharepoint pdf Naslagwerk
Lijst van begrippen met daarin de koppeling tussen oud ID en GUID csv Naslagwerk
NCS-CSV-bestanden zip pre-Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn Aquo Begrippen pdf Aquo-richtlijn
Praktijkrichtlijn Aquo domeintabellen (algemeen) pdf Aquo-richtlijn
Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen pdf Aquo-richtlijn
Rapport Specificaties IMWA & IM Metingen Shape en CSV encoding pdf Aquo-standaard
Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal zip Aquo-standaard
Voorbeeld-IMWA-Waterveiligheid-Shape-Bekledingsconstructie zip Aquo-standaard
Datastructuur -v1.0 xls Technische-afspraak
Wijzigingsvoorstel-formulier xls Aquo-standaard
Inhoud-OBS versie-0.9 pdf Technische-afspraak
Rapport acceptatiecriterie-IM-en-UF pdf Aquo-richtlijn
Rapport uitwisselmodel im metingen pdf Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen Meetpunten CSV csv Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen Meetwaarden CSV csv Aquo-standaard
Voorbeeldbestand IM Metingen XML xml Aquo-standaard
Rapport IMWA-Waterveiligheid 2015 pdf Aquo-standaard
Rapport modeldocumentatie imwa 2017 pdf Aquo-standaard
Praktijkrichtlijn geografie en geometrie pdf Aquo-richtlijn
Eenduidige parameters in Aquo-standaard pdf Naslagwerk
Achtergrondinformatie-en-praktijkvoorbeelden-IM-Metingen pdf Naslagwerk
Mapping Parameter Actueel Historisch vanaf 2007 xls Naslagwerk