bbp beleidsproduct

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bbp beleidsproduct
Definitie (nl)een beleidsproduct is een tussen waterschappen afgesproken taakveld. Over deze taakvelden wordt door waterschappen eenduidig gerapporteerd, zodat gerapporteerde gegevens onderling vergelijkbaar zijn. Binnen het BBP (Beheer en Beleid Product) speelt de financiële verantwoording van activiteiten een belangrijke rol.
Datum start2011/07/04 10:25:51
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id23589

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bbp beleidsproductCategorie van
bbp beleidsproductGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Gerelateerdbbp beleidsproduct
RDF.jpg
Aquo history.png