administratief beheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)administratief beheer
Definitie (nl)het verwerken van bedrijfsgegevens, het registreren en documenteren van correspondentie, financieel beheer en de administratieve organisatie van deze bedrijfsfunctie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief beheerBreder
administratief beheerCategorie van
administratief beheerGerelateerd
administratief beheerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
subject (Begrip)Gerelateerdadministratief beheer
administratief verslag (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
archiefnummer dossier (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
archiefnummer tekening (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
RDF.jpg
Aquo history.png