administratief beheer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)administratief beheer
Definitie (nl)het verwerken van bedrijfsgegevens, het registreren en documenteren van correspondentie, financieel beheer en de administratieve organisatie van deze bedrijfsfunctie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief beheerBreder
administratief beheerCategorie van
administratief beheerGerelateerd
administratief beheerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
subject (Begrip)Gerelateerdadministratief beheer
administratief verslag (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
archiefnummer dossier (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
archiefnummer tekening (Begrip)Heeft onderdeeladministratief beheer
RDF.jpg
Aquo history.png