kosteneffectiviteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kosteneffectiviteit
Definitie (nl)maatregelen zijn kosteneffectief wanneer een maatregel een redelijke verhouding heeft in de mate van doelbereik tot de mate van de kosten.
Toelichting (nl)Het is een relatief begrip waarmee het mogelijk wordt om verschillende maatregelen onderling te vergelijken.
Bronbegrippenlijst KRW natuurmonumenten
Label (en)Cost-Effectiveness
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kosteneffectiviteitCategorie van
kosteneffectiviteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ANT-studie (Begrip)Gerelateerdkosteneffectiviteit
alternatieve kosten (Begrip)Gerelateerdkosteneffectiviteit
baten-kosten ratio (Begrip)Gerelateerdkosteneffectiviteit
RDF.jpg
Aquo history.png