blijvende teelt bedrijf

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)blijvende teelt bedrijf
Definitie (nl)agrarisch bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door het kweken van gewassen met een levensduur langer dan één jaar
Bronwww.waterwizard.nl
Datum start2011/07/04 10:25:35
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:51
StatusG
Id23484

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blijvende teelt bedrijfCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png