Implementatie in jouw organisatie

Het gebruik van de Aquo-standaard in jouw organisatie kan alleen effectief zijn als iedereen de standaard toepast. Zorg ervoor dat medewerkers die betrokken zijn bij de verzameling, de verwerking en de rapportage van gegevens goed geïnformeerd zijn over Aquo.

Naast veldmedewerkers en gegevensbeheerders hebben ook inkopers, beleidsmakers, managers en IT-specialisten te maken met de Aquo-standaard. Gaat jouw organisatie aan de slag met de Aquo-standaard? Dan is het belangrijk de volgende rollen te beleggen en personen te betrekken.

Centrale contactpersoon

Dit kan de kwaliteitscoördinator zijn, maar ook het hoofd van de ICT-afdeling.

Deze persoon neemt met enige regelmaat deel aan een Aquo-overleg met Aquo-teamleden van het Informatiehuis Water en andere Aquo-gebruikers. Het doel daarvan is om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond de Aquo-standaard en praktijkervaring te delen met het Aquo-team en andere gebruikers. Het Informatiehuis Water organiseert regelmatig bijeenkomsten om samen met gebruikers de ontwikkeling en de toegankelijkheid van de Aquo-standaard te borgen en waar nodig bij te sturen. De Aquo-contactpersoon van jouw organisatie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Lijnmanagers

Kennen de afdelingshoofden en informatiecoördinatoren in je organisatie de voordelen van het gebruik van gegevensstandaarden, zoals de Aquo-standaard? Door toepassing van standaarden kan informatie eenduidig en eenvoudig worden gedeeld. Dat is voordeel in kwaliteit, tijd en geld. Draagvlak voor de toepassing van de Aquo-standaard bij het lijnmanagement is dus belangrijk.

Inkoopmedewerkers

De Aquo-standaard staat op de ‘Pas Toe Of Leg Uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties verplicht zijn om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000 (zie ook Verplichte open standaard). Inkopers moeten dus bij het opvragen van offertes de eis opnemen dat producten of diensten voldoen aan de Aquo-standaard. Het Forum Standaardisatie heeft een handreiking met voorbeelden van bestekteksten opgesteld om hierbij te helpen.

De Aquo-afspraken moeten worden geïntegreerd in:

  • offerte-aanvragen;
  • functionele en technische ontwerpen;
  • database-ontwerpen;
  • documenten over architectuur;
  • helpteksten;
  • alle andere documenten waarop Aquo-afspraken van toepassing zijn.

Systeembeheerders en softwareontwikkelaars

De afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van informatiesystemen moet de Aquo-standaard meenemen bij de ontwikkeling en configuratie van nieuwe (versies van) de systemen.

Heb je hulp nodig bij de implementatie van de Aquo-standaard?

Neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water