ingezetenenomslag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ingezetenenomslag
Definitie (nl)de belasting die het waterschap oplegt aan de bewoner van een woonruimte
Toelichting (nl)Met de opbrengst van deze belasting zorgt het waterschap voor bescherming tegen hoog water, een constant waterpeil in sloten en plassen en een verbetering van de waterkwaliteit.
BronAquo
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0010
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ingezetenenomslagBreder
ingezetenenomslagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png