categorie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)categorie
Label (en)category
Definitie (nl)indeling welke aangeeft of een doelvariabele een fysische, chemische, biologische of gebruiksdoelvariabele is (categorie), of een verdere onderverdeling van één van bovengenoemde (subcategorie).
Datum start2011/07/04 10:27:19
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:57
StatusG
Id24068

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
categorieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png