beleid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beleid
Definitie (nl)het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen
Datum start2011/07/04 10:25:50
Datum eind2020/12/01
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:46
StatusH
Id23580

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidCategorie van
beleidGerelateerd
beleidSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederbeleid
beleidsteam (Begrip)Brederbeleid
autonome ontwikkeling (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsdoelprogrammering (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsvisie recreatietoervaart nederland (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Gerelateerdbeleid
RDF.jpg
Aquo history.png