beleid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beleid
Definitie (nl)wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidCategorie van
beleidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederbeleid
beleidsteam (Begrip)Brederbeleid
autonome ontwikkeling (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsanalyse (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsdoelprogrammering (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsvisie recreatietoervaart nederland (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (Begrip)Gerelateerdbeleid
RDF.jpg
Aquo history.png