administratief stuurgegeven

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)administratief stuurgegeven
Definitie (nl)een administratieve eis vastgelegd in een bij een algemene regel behorend eisenpakket
Toelichting (nl)Dit betreft altijd een rapportageverplichting.
Datum start2011/07/04 10:42:14
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:36
StatusG
Id29046

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
administratief stuurgegevenCategorie van
administratief stuurgegevenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eisenpakket (Begrip)Heeft onderdeeladministratief stuurgegeven
eisenpakket (Begrip)Smalleradministratief stuurgegeven
RDF.jpg
Aquo history.png