bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties
Definitie (nl)het door het waterschap tot stand (laten) brengen, vernieuwen, aanpassen en van derden overnemen van slibverwerkingsinstallaties.
Datum start2011/07/04 10:41:03
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:53
StatusG
Id28650

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouw en verwerving slibverwerkingsinstallatiesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png