actualiteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actualiteit
Definitie (nl)datum laatste update in verhouding tot aantal wijzigingen per tijdseenheid (of mate van wijzigingen).
Toelichting (nl)BV: Gegevens zijn 1 jaar geleden opgenomen, er zijn 100 wijzigingen in een jaar, dus op 1 juli ongeveer 50 incorrecte coderingen óf Hoogtebestand is 5 jaar oud, bodemdaling is ongeveer 1 mm per jaar dus de hoogtes zijn ongeveer 0.5 cm te hoog.
Label (en)actuality
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actualiteitCategorie van
actualiteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer (Begrip)Gerelateerdactualiteit
RDF.jpg
Aquo history.png