actualiteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actualiteit
Definitie (nl)datum laatste update in verhouding tot aantal wijzigingen per tijdseenheid (of mate van wijzigingen).
Toelichting (nl)BV: Gegevens zijn 1 jaar geleden opgenomen, er zijn 100 wijzigingen in een jaar, dus op 1 juli ongeveer 50 incorrecte coderingen óf Hoogtebestand is 5 jaar oud, bodemdaling is ongeveer 1 mm per jaar dus de hoogtes zijn ongeveer 0.5 cm te hoog.
Label (en)actuality
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actualiteitCategorie van
actualiteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer (Begrip)Gerelateerdactualiteit
RDF.jpg
Aquo history.png