alternatieve kosten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)alternatieve kosten
Definitie (nl)de uitgangswaarde die opgave doet in termen van economische netto opbrengsten als een bruikbare bron wordt toegepast voor een beschreven project of gebruik in plaats van het huidige gebruik.
Label (en)Opportunity cost
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alternatieve kostenCategorie van
alternatieve kostenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kosteneffectiviteit (Begrip)Gerelateerdalternatieve kosten
RDF.jpg
Aquo history.png