bedrijfsvoering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfsvoering
Definitie (nl)de wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen.
BronVan Middelen naar Produkten
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfsvoeringCategorie van
bedrijfsvoeringGerelateerd
bedrijfsvoeringHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
administratief beheer (Begrip)Brederbedrijfsvoering
alleenwerker (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
bedrijfsproces (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
aanbesteding (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
aanmaning (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
afschrijving (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
afwegingen (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
besluit (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
overeenkomst (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
RDF.jpg
Aquo history.png