bedrijfsvoering

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfsvoering
Definitie (nl)de wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen.
BronVan Middelen naar Produkten
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfsvoeringCategorie van
bedrijfsvoeringGerelateerd
bedrijfsvoeringHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
administratief beheer (Begrip)Brederbedrijfsvoering
alleenwerker (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
bedrijfsproces (Begrip)Gerelateerdbedrijfsvoering
aanbesteding (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
aanmaning (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
afschrijving (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
afwegingen (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
besluit (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
overeenkomst (Begrip)Heeft onderdeelbedrijfsvoering
RDF.jpg
Aquo history.png