beheer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheer
Definitie (nl)het verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerCategorie van
beheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief beheer (Begrip)Brederbeheer
actief biologisch beheer (Begrip)Brederbeheer
actief bodembeheer (Begrip)Brederbeheer
administratief beheer (Begrip)Brederbeheer
adventus (Begrip)Brederbeheer
assetmanagement (Begrip)Brederbeheer
bedienings beheer (Begrip)Brederbeheer
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederbeheer
visstandbeheer (Begrip)Brederbeheer
waterbeheer (Begrip)Brederbeheer
actualiteit (Begrip)Gerelateerdbeheer
algemene milieukwaliteit (Begrip)Gerelateerdbeheer
bediening (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheerder (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheerplan (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheersregister (Begrip)Gerelateerdbeheer
informatiemodel (Begrip)Gerelateerdbeheer
manager (Begrip)Gerelateerdbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png