beheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beheer
Definitie (nl)de overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwet genoemde doelstellingen.
Toelichting (nl)waarin, het verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie
BronBWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerCategorie van
beheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief beheer (Begrip)Brederbeheer
actief biologisch beheer (Begrip)Brederbeheer
actief bodembeheer (Begrip)Brederbeheer
administratief beheer (Begrip)Brederbeheer
adventus (Begrip)Brederbeheer
assetmanagement (Begrip)Brederbeheer
bedienings beheer (Begrip)Brederbeheer
beheer slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederbeheer
capaciteit beheer (Begrip)Brederbeheer
configuratie beheer (Begrip)Brederbeheer
dienstenniveau beheer (Begrip)Brederbeheer
externe contacten beheer (Begrip)Brederbeheer
inkoop/voorraad beheer (Begrip)Brederbeheer
integraal beheer (Begrip)Brederbeheer
kwaliteit beheer (Begrip)Brederbeheer
onderhoud beheer (Begrip)Brederbeheer
passief beheer (Begrip)Brederbeheer
personeel beheer (Begrip)Brederbeheer
terreinbeheer (Begrip)Brederbeheer
visstandbeheer (Begrip)Brederbeheer
waterbeheer (Begrip)Brederbeheer
actualiteit (Begrip)Gerelateerdbeheer
algemene milieukwaliteit (Begrip)Gerelateerdbeheer
bediening (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheerder (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheerplan (Begrip)Gerelateerdbeheer
beheersregister (Begrip)Gerelateerdbeheer
informatiemodel (Begrip)Gerelateerdbeheer
manager (Begrip)Gerelateerdbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png