omgevingswet

Eigenschappen

Begin geldigheid2020/11/01
Eind geldigheid2100/01/01
Label (nl)omgevingswet

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
omgevingswetBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlegplaats (Begrip)Categorie vanomgevingswet
aanvoeren (Begrip)Categorie vanomgevingswet
aanwijzingsbesluit (Begrip)Categorie vanomgevingswet
afvoeren (Begrip)Categorie vanomgevingswet
algemene regel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
banket (Begrip)Categorie vanomgevingswet
basisrioleringsplan (Begrip)Categorie vanomgevingswet
beheersregister (Begrip)Categorie vanomgevingswet
beplanting (Begrip)Categorie vanomgevingswet
beregening (Begrip)Categorie vanomgevingswet
bergingsgebied (Begrip)Categorie vanomgevingswet
bestrijdingsmiddel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
binnenberm (Begrip)Categorie vanomgevingswet
boezempeil (Begrip)Categorie vanomgevingswet
boomlaag (Begrip)Categorie vanomgevingswet
boomvakdeel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
boothuis (Begrip)Categorie vanomgevingswet
bouwwerk (Begrip)Categorie vanomgevingswet
broekbos (Begrip)Categorie vanomgevingswet
bronbemaling (Begrip)Categorie vanomgevingswet
buitentalud (Begrip)Categorie vanomgevingswet
dam (Begrip)Categorie vanomgevingswet
damwand (Begrip)Categorie vanomgevingswet
doorstroomprofiel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
drainage (Begrip)Categorie vanomgevingswet
drempelwaarde (Begrip)Categorie vanomgevingswet
drooglegging (Begrip)Categorie vanomgevingswet
duinvoet (Begrip)Categorie vanomgevingswet
freatisch water (Begrip)Categorie vanomgevingswet
gemeentelijk rioleringsplan (Begrip)Categorie vanomgevingswet
griend (Begrip)Categorie vanomgevingswet
grondverzet (Begrip)Categorie vanomgevingswet
grondwateronttrekking (Begrip)Categorie vanomgevingswet
grondwatersanering (Begrip)Categorie vanomgevingswet
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanomgevingswet
houtopstand (Begrip)Categorie vanomgevingswet
infiltreren van water (Begrip)Categorie vanomgevingswet
inlaatduiker (Begrip)Categorie vanomgevingswet
instandhoudingsdoelstelling (Begrip)Categorie vanomgevingswet
insteek (Begrip)Categorie vanomgevingswet
kruin (Begrip)Categorie vanomgevingswet
kunstwerk (Begrip)Categorie vanomgevingswet
kwel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
lozingsvoorziening (Begrip)Categorie vanomgevingswet
meerpaal (Begrip)Categorie vanomgevingswet
oeverbescherming (Begrip)Categorie vanomgevingswet
oeverlijn (Begrip)Categorie vanomgevingswet
omgevingsvergunning (Begrip)Categorie vanomgevingswet
onderbemaling (Begrip)Categorie vanomgevingswet
onderhoudspad (Begrip)Categorie vanomgevingswet
onderhoudsplichtige (Begrip)Categorie vanomgevingswet
onttrekken (Begrip)Categorie vanomgevingswet
onttrekkingsinrichting (Begrip)Categorie vanomgevingswet
peilafwijking (Begrip)Categorie vanomgevingswet
peilbesluit (Begrip)Categorie vanomgevingswet
profiel van de vrije ruimte (Begrip)Categorie vanomgevingswet
project-m.e.r (Begrip)Categorie vanomgevingswet
retourbemaling (Begrip)Categorie vanomgevingswet
schouwsloot (Begrip)Categorie vanomgevingswet
stedelijk gebied (Begrip)Categorie vanomgevingswet
strand (Begrip)Categorie vanomgevingswet
structuurlaag (Begrip)Categorie vanomgevingswet
struiklaag (Begrip)Categorie vanomgevingswet
talud (Begrip)Categorie vanomgevingswet
teenlijn (Begrip)Categorie vanomgevingswet
tertiair water (Begrip)Categorie vanomgevingswet
uitlaat (Begrip)Categorie vanomgevingswet
vegetatie (Begrip)Categorie vanomgevingswet
veiligheidszone (Begrip)Categorie vanomgevingswet
verval (Begrip)Categorie vanomgevingswet
waterdiepte (Begrip)Categorie vanomgevingswet
waterkering (Begrip)Categorie vanomgevingswet
wateroverlast (Begrip)Categorie vanomgevingswet
waterspiegel (Begrip)Categorie vanomgevingswet
waterstaatswerk (Begrip)Categorie vanomgevingswet
watersysteembeheer (Begrip)Categorie vanomgevingswet
watervoerende laag (Begrip)Categorie vanomgevingswet
wegzijging (Begrip)Categorie vanomgevingswet
werken (Begrip)Categorie vanomgevingswet
zeereep (Begrip)Categorie vanomgevingswet
RDF.jpg