aanvoeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanvoeren
Definitie (nl)het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater.
Publieksvriendelijke toelichtingwater van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen
BronUIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvoerenBreder
aanvoerenCategorie van
aanvoerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
sloot (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
stroming (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
water (Begrip)Gerelateerdaanvoeren
RDF.jpg
Aquo history.png