afvoeren

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afvoeren
Label (en)to discharge
Definitie (nl)het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater.
Publieksvriendelijke toelichtingwater van het ene naar het andere oppervlaktewater wegbrengen of laten wegstromen
BronUIVO-W
Datum start2011/07/04 10:24:43
Datum gewijzigd2020/01/22 12:56:59
StatusG
Id23204

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerenCategorie van
afvoerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Gerelateerdafvoeren
RDF.jpg
Aquo history.png