retourbemaling

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)retourbemaling
Definitie (nl)het in de bodem terugbrengen van onttrokken grondwater
Toelichting (nl)Het terugbrengen van onttrokken grondwater is geen infiltratie in de zin van de Waterwet
Publieksvriendelijke toelichtinggrondwater dat eerder is opgepompt terugbrengen in de grond
BronUIVO-W
Begin geldigheid2014/09/15
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
retourbemalingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png