oeverlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oeverlijn
Definitie (nl)de scheidingslijn tussen water en land
Publieksvriendelijke toelichtinggrens tussen water en land
BronWoordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap Ijsselmonde, 1985 / UIVO-W
Synoniem (nl)vaarwegbegrenzing
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverlijnCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png