wegzijging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wegzijging
Definitie (nl)neerwaartse stroming van (grond-)water door een slecht doorlatende laag.
Publieksvriendelijke toelichtingnaar beneden zakkend (grond)water, door een grondlaag waar water slecht doorheen kan stromen
BronUIVO-W
Label (en)downward seepage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegzijgingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png