inlaatduiker

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)inlaatduiker
Definitie (nl)duiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied.
Toelichting (nl)Het hoger gelegen gebied betreft vaak een boezemwater en het lager gelegen gebied een polder
Publieksvriendelijke toelichtingondergrondse koker met afsluitklep die hoger gelegen water verbindt met lager gelegen gebied
Bronwaternet / UIVO-W
Synoniem (nl)inlaat
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inlaatduikerBreder
inlaatduikerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png