damwand

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)damwand
Definitie (nl)verticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij in de grond staan
Publieksvriendelijke toelichtingverticale platen naast elkaar in de grond om grond of water tegen te houden
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damwandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Damwand (Domeinwaarde)Gerelateerddamwand
Damwand (Domeinwaarde)Gerelateerddamwand
RDF.jpg
Aquo history.png