peilafwijking

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)peilafwijking
Definitie (nl)een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd
Toelichting (nl)In plaats van het GUW-rechtsverhoudingsvak is gekozen voor kenmerkvak. Dit veld mag alleen ingevuld worden als het vak niet impliciet uit de relatie met objecten of kadastrale percelen blijkt.
Publieksvriendelijke toelichtingafwijking van de waterhoogte waar het waterschap naar streeft
BronGWN / UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilafwijkingBreder
peilafwijkingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilafwijking (Domeinwaarde)Gerelateerdpeilafwijking
RDF.jpg
Aquo history.png