boezempeil

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)boezempeil
Label (en)storage basin level
Definitie (nl)het in een peilbesluit vastgelegde streefpeil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP
Publieksvriendelijke toelichtingzo hoog moet het boezemwater staan ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil)
BronUIVO-W
Datum start2011/07/04 10:37:54
Datum gewijzigd2020/01/22 13:10:23
StatusG
Id27562

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezempeilCategorie van
boezempeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdboezempeil
RDF.jpg
Aquo history.png