boezempeil

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)boezempeil
Definitie (nl)het in een peilbesluit vastgelegde streefpeil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP
Publieksvriendelijke toelichtingzo hoog moet het boezemwater staan ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil)
BronUIVO-W
Label (en)storage basin level
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezempeilCategorie van
boezempeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdboezempeil
RDF.jpg
Aquo history.png