gemeentelijk rioleringsplan

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gemeentelijk rioleringsplan
Definitie (nl)een document van een gemeente over het beheer van de riolering en het beheer van grondwater en hemelwater
Publieksvriendelijke toelichtingplan van een gemeente voor het beheer van de buizen die afvalwater en regenwater afvoeren
AfkortingGRP
BronAA en Maas /UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemeentelijk rioleringsplanCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png