talud

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)talud
Definitie (nl)onder helling gelegen vlak.
Toelichting (nl)Kunstmatige glooiing, schuine, verhoogde kant van een berm, waterland, enz. Bij water de zijdelingse begrenzing tussen waterbodem en maaiveld, bij waterkeringen gelegen tussen de (min of meer) horizontale bovenzijde en de teen van het dijklichaam (helling tussen 1:1 en 1:10).
Publieksvriendelijke toelichtingschuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk
BronKrebs, C. J., Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Harper international edition, Harper & Row, Publishers, New York, 1972. / Marechal / UIVO-W
Synoniem (nl)beloop
Label (en)slope
Label (de)böschung
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
taludCategorie van
taludGerelateerd
taludHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Talud (Domeinwaarde)Gerelateerdtalud
afschuiving (Begrip)Gerelateerdtalud
benedenbeloop (Begrip)Heeft onderdeeltalud
profielverdediging (Begrip)Heeft onderdeeltalud
benedenbeloop (Begrip)Smallertalud
profielverdediging (Begrip)Smallertalud
RDF.jpg
Aquo history.png