kunstwerk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kunstwerk
Definitie (nl)een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt
Publieksvriendelijke toelichtingbouwwerk voor infrastructuur, zoals wegen, waterwegen, spoorbanen, waterkeringen en leidingen
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kunstwerkCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inlaat (Begrip)Brederkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
Kunstwerk (Domeinwaarde)Gerelateerdkunstwerk
RDF.jpg
Aquo history.png