toepassinggebied

Eigenschappen

Begin geldigheid2020/11/18
Eind geldigheid2100/01/01
Label (nl)toepassinggebied

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwaterzuiveringsbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
belastingheffing (Collectie)Bredertoepassinggebied
bodembeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
calamiteitenzorg (Collectie)Bredertoepassinggebied
drinkwaterbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
groenbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
grondwaterbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
handhaving (Collectie)Bredertoepassinggebied
leidingenbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
omgevingswet (Collectie)Bredertoepassinggebied
relatiebeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
rioleringsbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
vaarwegbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
vergunningverlening (Collectie)Bredertoepassinggebied
waterbodembeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
waterkeringbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
watersysteembeheer kwaliteit (Collectie)Bredertoepassinggebied
watersysteembeheer kwantiteit (Collectie)Bredertoepassinggebied
waterveiligheid (Collectie)Bredertoepassinggebied
wegenbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
zwemwaterbeheer (Collectie)Bredertoepassinggebied
RDF.jpg