waterspiegel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterspiegel
Definitie (nl)het grensvlak tussen water en lucht
Publieksvriendelijke toelichtingbovenkant van het wateroppervlak
BronUIVO-W
Synoniem (nl)wateroppervlak
Label (en)waterlevel
Label (de)wasserspiegel
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterspiegelCategorie van
waterspiegelGerelateerd
waterspiegelHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterspiegel (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterspiegel
bergende breedte (Begrip)Gerelateerdwaterspiegel
t.o.v. waterspiegel (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterspiegel
oppervlaktewater (Begrip)Heeft onderdeelwaterspiegel
peil (Begrip)Heeft onderdeelwaterspiegel
RDF.jpg
Aquo history.png