waterkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterkering
Definitie (nl)kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben
Toelichting (nl)Waterkeringen worden ingedeeld in de categorieën: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.
Publieksvriendelijke toelichtinghoogte in het landschap die water kan tegenhouden
AfkortingWaterk
BronBeleidsplan vastgoedinformatie
Label (de)wasserschutzanlage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringCategorie van
waterkeringGerelateerd
waterkeringHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dam (Begrip)Brederwaterkering
dijk (Begrip)Brederwaterkering
duin (Begrip)Brederwaterkering
hoge gronden (Begrip)Brederwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
aanleghoogte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beheersregister (Begrip)Gerelateerdwaterkering
belasting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdwaterkering
open steenasfalt (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Heeft onderdeelwaterkering
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Smallerwaterkering
watersysteem (Begrip)Smallerwaterkering
RDF.jpg
Aquo history.png