waterkering

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterkering
Definitie (nl)kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben
Toelichting (nl)Waterkeringen worden ingedeeld in de categorieën: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.
Publieksvriendelijke toelichtinghoogte in het landschap die water kan tegenhouden
BronBeleidsplan vastgoedinformatie
Label (de)wasserschutzanlage
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringCategorie van
waterkeringGerelateerd
waterkeringIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dam (Begrip)Brederwaterkering
dam (Begrip)Brederwaterkering
dijk (Begrip)Brederwaterkering
duin (Begrip)Brederwaterkering
hoge gronden (Begrip)Brederwaterkering
waterblock (Begrip)Brederwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
aanleghoogte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beheersregister (Begrip)Gerelateerdwaterkering
belasting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdwaterkering
open steenasfalt (Begrip)Gerelateerdwaterkering
profiel (Begrip)Gerelateerdwaterkering
Gebouwbeheer en onderhoud (Begrip)Is onderdeel vanwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Is onderdeel vanwaterkering
bekledingsconstructie (Begrip)Is onderdeel vanwaterkering
profielverdediging (Begrip)Is onderdeel vanwaterkering
waterkeren (Begrip)Is onderdeel vanwaterkering
RDF.jpg
Aquo history.png