waterkering

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)waterkering
Label (de)wasserschutzanlage
CodeDWK , 957
AfkortingWaterk
Definitie (nl)kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben
Publieksvriendelijke toelichtinghoogte in het landschap die water kan tegenhouden
Toelichting (nl)Waterkeringen worden ingedeeld in de categorieën: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.
BronBeleidsplan vastgoedinformatie
Datum start2011/07/04 10:46:03
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:32
StatusG
Id30250

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkeringCategorie van
waterkeringGerelateerd
waterkeringHeeft onderdeel
waterkeringSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Objecttype Waterkering (OBJECTTYPE)Begripwaterkering
dam (Begrip)Brederwaterkering
dijk (Begrip)Brederwaterkering
duin (Begrip)Brederwaterkering
hoge gronden (Begrip)Brederwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
Waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkering
aanleghoogte (Begrip)Gerelateerdwaterkering
afstand tot nulpunt waterkering (Begrip)Gerelateerdwaterkering
beheersregister (Begrip)Gerelateerdwaterkering
belasting (Begrip)Gerelateerdwaterkering
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdwaterkering
open steenasfalt (Begrip)Gerelateerdwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Heeft onderdeelwaterkering
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelwaterkering
bekleding waterkering (Begrip)Smallerwaterkering
watersysteem (Begrip)Smallerwaterkering
RDF.jpg
Aquo history.png