bestrijdingsmiddel

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bestrijdingsmiddel
Label (en)pesticide
Definitie (nl)een chemisch middel gebruikt voor het controleren of uitroeien van ongedierte of onkruid, inclusief insecticiden, herbiciden, fungiciden en rodenticiden.
Toelichting (nl)Afhankelijk van het doel van deze middelen is het mogelijk een onderverdeling te maken in grondontsmetting- en desinfectiemiddelen en onkruid-, schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen. Pesticiden worden al eeuwen gebruikt. Ruim voor het begin van onze jaartelling pasten Chinezen zwavel toe bij de bestrijding van schimmels (ref 1). De grote groei in het gebruik van bestrijdingsmiddelen begon in de jaren dertig en veertig met de productie van synthetisch-organische bestrijdingsmiddelen als DDT, aldrin, quintozeen en pentachloorfenol. De wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden onder nummer BWBR0021670 beschrijft het verder gebruik en toelating op de nederlandse markt.
BronGlossary from unknown source A.
Datum start2011/07/04 10:35:48
Datum gewijzigd2016/01/14 15:20:21
StatusG
Id26878

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bestrijdingsmiddelBreder
bestrijdingsmiddelCategorie van
bestrijdingsmiddelGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
chemische stof (Begrip)Smallerbestrijdingsmiddel
RDF.jpg
Aquo history.png