bestrijdingsmiddel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bestrijdingsmiddel
Definitie (nl)een chemisch middel gebruikt voor het controleren of uitroeien van ongedierte of onkruid, inclusief insecticiden, herbiciden, fungiciden en rodenticiden.
Toelichting (nl)Afhankelijk van het doel van deze middelen is het mogelijk een onderverdeling te maken in grondontsmetting- en desinfectiemiddelen en onkruid-, schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen. Pesticiden worden al eeuwen gebruikt. Ruim voor het begin van onze jaartelling pasten Chinezen zwavel toe bij de bestrijding van schimmels (ref 1). De grote groei in het gebruik van bestrijdingsmiddelen begon in de jaren dertig en veertig met de productie van synthetisch-organische bestrijdingsmiddelen als DDT, aldrin, quintozeen en pentachloorfenol. De wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden onder nummer BWBR0021670 beschrijft het verder gebruik en toelating op de nederlandse markt.
BronGlossary from unknown source A.
Synoniem (nl)pesticiden
Label (en)pesticide
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bestrijdingsmiddelBreder
bestrijdingsmiddelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som pesticiden (Begrip)Brederbestrijdingsmiddel
trifenyltin (Begrip)Brederbestrijdingsmiddel
gebonden residu (Begrip)Gerelateerdbestrijdingsmiddel
resistentie (Begrip)Gerelateerdbestrijdingsmiddel
RDF.jpg
Aquo history.png