aanlegplaats

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanlegplaats
Definitie (nl)een plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode
Publieksvriendelijke toelichtingplek waar je voor bepaalde tijd een vaartuig kunt aanmeren
BronUIVO-W
Synoniem (nl)afmeervoorziening
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanlegplaatsCategorie van
aanlegplaatsGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlegsteiger (Begrip)Brederaanlegplaats
aanlegvergunningenregime (Begrip)Gerelateerdaanlegplaats
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdaanlegplaats
RDF.jpg
Aquo history.png